DISNEYBOK: ROBIN HOOD

HAN STJAL FRA DE RIKE

De fattige får det stadig verre, mens den griske prins Johan blir rikere og rikere. Heldigvis dukker det opp en helt: Robin Hood!

Ingen historikere kan med sikkerhet si at den virkelige Robin Hood noen gang har levd. Men legenden lever, og temaet er fortsatt like aktuelt. Verden er og blir urettferdig.

Helten kommer
Robin Hood har søkt tilflukt i skogen sammen med andre fredløse. Der ser han hvordan prins Johan nådeløst krever skatter fra de aller fattigste. Med pil og bue, fantastifulle forkledninger og stort mot gjør Robin Hood det han kan for å gjøre verden mer rettferdig: Han stjeler fra de rike og gir til de fattige.